O nás

Účelem spolku je ochrana a pomoc opuštěným, osiřelým, nemocným, týraným, nebo jinak trpícím kočkám bez stálého domova. Zajištění veterinárního vyšetření, léčby a případných kastraci těchto koček. Spolek Kočičiny, z.s. je součástí kastračního programu města Příbram.

Spolek Kočičiny, z.s. provozuje malý domácí útulek pro opuštěné kočky.

Naší další důležitou aktivitou je informační, poradenská a osvětová činnost týkající se problematiky opuštěných koček. Zde aktivně spolupracujeme s Veterinární klinikou Na Zdaboři a s MVDr. Pavlem Vokrouhlíkem.

Dále se podílíme na organizování a pořádání dobročinných sbírek a prodejních aukcí za účelem získávání financí na zajištění provozu útulku.